english
česky
Sanep social
Sanep market
Objednávka průzkumu
Prohlášení

Odesláním formuláře prohlašujete, že souhlasíte s poskytnutím osobních údajů a citlivých údajů správci/zpracovateli společnosti SANEP s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Cimburkova 258/23, PSČ 130 00, IČ 28489667, jak jsou definovány v ust. § 4, písm. a), b) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Dále prohlašujete, že jste byl/a informován/a o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Dále prohlašujete, že jste byl/a informován o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny a o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů a provádí-li správce zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, o právu žádat vysvětlení, požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Subjekt tímto prohlašuje, že byl seznámen se svými právy plynoucími mu z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.


Poučení

Správce/zpracovatel osobních údajů společnost SANEP, s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Cimburkova 258/23, PSČ 130 00, IČ 28489667, si Vás dovoluje informovat o zpracovávání Vašich osobních a citlivých údajů a Vašich právech. Správce Vás informuje, že:

1) zpracovává Vámi poskytnuté osobní a citlivé údaje v rozsahu, v jakém jste je správci poskytl, a to za účely průzkumů veřejného mínění, možné zpracování Vašich osobních a citlivých údajů zaměstnanci správce, za dodržení požadavků mlčenlivosti,

2) poskytnutí osobních a citlivých údajů je dobrovolné,

3) písemnou žádostí můžete jako subjekt údajů požadovat informace o osobních a citlivých údajích o Vás, máte právo na opravu osobních údajů a provádí-li správce zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, o právu žádat vysvětlení, požadovat odstranění takto vzniklého stavu.

Pokud subjekt osobních údajů zjistí, že došlo k porušení povinností správcem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Za předpokladu, že došlo ze strany správce/zpracovatele k porušení povinností, má subjekt údajů právo požadovat, aby se správce/zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné, aby byly osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, zaplacení peněžité náhrady újmy, která vznikla porušením jeho práva subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či práva na ochranu jména.
Přihlášení
Uživatelské jméno:
Heslo:
 
Zapamatovat - Zapomenuté heslo
Právě probíhá
Objednávka průzkumu
Stačí vyplnit následující formulář a o zbytek se postaráme my. Dodáme Vám přesné výsledky veřejného mínění včetně grafického znázornění.
Vaše téma:
Váš e-mail:
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu je zakázáno.
© 2008 -2024 Sanep.cz, SANEP s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.