english
česky
Sanep social
Sanep market
Objednávka průzkumu

SANEP Social


V rámci analytické skupiny společnosti SANEP provádí oddělení SANEP Social vlastní aplikovaný sociologický výzkum, jehož hlavní kategorie tvoří kvalitativní a kvantitativní výzkumná strategie. Primární náplní SANEP Social je pravidelné krátkodobé a střednědobé zkoumání nálad, pocitů a přání široké veřejnosti ve sledovaných oblastech a jejich závislosti na příslušných jevech a procesech. SANEP Social rovněž poskytuje kvalifikované rozbory a politologické  analýzy.

Naši hlavní výzkumnou strategii tvoří kvantitativní a kvalitativní postupy. Pro získávání spolehlivějších a relevantnějších odpovědí pak aplikujeme smíšený výzkum, který je kombinací kvantitativního a kvalitativního postupu.

Pro co nejpřesnější ověření získaných dat využíváme tzv. datovou triangulaci, která nám umožňuje eliminovat případné anomálie sledovaných skupin respondentů a celkově umožňuje získávání velice přesněných údajů.

Triangulační ověřování odpovědí je možné zejména v rámci jedinečného internetového hlasovacího systému společnosti SANEP a rozsáhlého panelu více jak 200 tisíc registrovaných respondentů. Tato početná tazatelská síť umožňuje společnosti SANEP kombinovat různé metodologické  postupy a aplikovat i vlastní unikátní metodiky, jejichž vývoj umožňuje právě naprosto výjimečný prostor internetové virtuální sítě.

Vedle šetření prováděných na předem definované skupině respondentů provádíme rovněž šetření i na reprezentativním vzorku obyvatel, který svojí skladbou koresponduje ve sledovaných parametrech (vzdělání, věk, stav, výše příjmu, pohlaví, region), s údaji Českého statistického úřadu o skladbě obyvatel České republiky. Výzkum prováděný na reprezentativním vzorku obyvatel je umožněn rovněž díky mimořádnému panelu registrovaných uživatelů, kteří svojí skladbou pokrývají celospolečenské spektrum obyvatel ČR v dané věkové kategorii.

Pravidelné průzkumy a výzkumy SANEP Social mají za cíl přinášet nezkreslený obraz nálad, pocitů a přání celé naší společnosti a to díky využití nejnovějších postupů a jedinečného internetového tazatelského prostředí, v němž nejsou respondenti žádným způsobem ovlivňování. Neméně podstatným faktorem pro kvalitu a nezkreslenost získaných údajů je rovněž i jistá anonymita respondentů, dostupnost a komfortnost  tazatelského prostředí a v neposlední řadě i flexibilita hlasovacího systému společnosti SANEP. Tento systém rovněž tvoří nejrozsáhlejší a nejdostupnější výzkumnou aplikaci v rámci průzkumů veřejného mínění.
Přihlášení
Uživatelské jméno:
Heslo:
 
Zapamatovat - Zapomenuté heslo
Právě probíhá
Objednávka průzkumu
Stačí vyplnit následující formulář a o zbytek se postaráme my. Dodáme Vám přesné výsledky veřejného mínění včetně grafického znázornění.
Vaše téma:
Váš e-mail:
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu je zakázáno.
© 2008-22 Sanep.cz, SANEP s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.